برف بهاری در کنارانجام

در حالی که درختان با آمدن بهار جامه سفید و رنگی شکوفه بر سر کرده بودند به ناگاه برکت و رحمت الهی بر منطقه لاریجان باریدن گرفت و منطقه لاریجان در 26 روز فروردین 97جامه سفید برفی بر تن کرد. شکر ایزد که رحمت او او شامل حالمان شد و امید به درگاه او برای ادامه نزول برکات الهی بر سرزمین پارس.

/ 0 نظر / 29 بازدید