کشاورزی در کنارانجام

کشاورزی کار بسیار پر مشتقت و سختی است که جز با علاقه قبلی نمی توان به سرانجام رسید و کشاورزان در کنارانجام با توکل بر ایزد منان و زحمت زیاد به امید روزی حلال پای در زمین نبرد با طبیعت می گذارند

/ 0 نظر / 47 بازدید