میلاد مهدی موعود امان زمان بر منتظران آن حضرت مبارک

جلوه گل عندلیبان را غزلخوان می کند / نام مهدی صد هزاران درد درمان میکند

مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار / من گلی دارم که عالم را گلستان میکند . . .

میلاد صاجب عصر مهدی موعود بر اهالی روستای کنارانجام و منتظرانش مبارک


/ 0 نظر / 35 بازدید