تبریک روز معلم

   درود و احترام خدمت همه معلمان زحمت کشور و بخصوص اساتید و معلمان کنارانجام

 جناب آقایان دکتر حسین یوسفی ،دکتر اسماعیل زاده، سید اسماعیل فاضلی ، سید هادی صابری ، سید علی پرتوی ،سید علیر ضا صابری،محمد رضا حاتمی، آقای برجسته سر کارخانم ها سیده انسیه و لیلا طیبی ، سیده مرضیه صابری ، سید ه فاطمه فاضلی،سیده هاجروسیده مریم فاضلی،سرکار خانم ها چوبچیان،خانم جعفر پور.

روز تان مبارک ، دلتون شاد ، لبتان خندان ، و آینده تان سپید و پرامید باد


/ 0 نظر / 64 بازدید